panelarrow

BezpiecznyKierowca.com.pl

Szerokiej drogi

optymalizacja kosztów transportu

Jakie są metody optymalizacji kosztów transportu?

Proces transportu towarów jest nie tylko długi, ale też skomplikowany i generuje duże koszty, dlatego optymalizacja kosztów w tej branży jest najlepszym sposobem na zwiększenie zysków.

Maksymalizacja zysków w firmie transportowej łączy się zawsze z minimalizacją kosztów transportu. Dzięki niej można również poprawić jakość obsługi klienta i usprawnić przewóz towarów.

Dlaczego optymalizacja kosztów transportu jest ważna?

Przedmiotem logistyki transportu jest między innymi planowanie  i optymalizacja przewozu towarów. Pojazd, który po dostarczeniu towaru jedzie bez żadnego ładunku, przynosi firmie transportowej straty, dlatego szuka się kolejnego klienta po to, by auto nie wracało do bazy bez nowego towaru. Jest to szczególnie ważne w transporcie na duże odległości lub międzynarodowym.

Optymalizacja kosztów jest obecnie absolutną koniecznością, gdyż umożliwia dostarczenie towarów w sposób szybki i sprawny. Dzięki temu docierają one do klienta znajdującego się w najodleglejszych częściach naszego kontynentu i świata.

Na czym polega optymalizacja kosztów w firmie transportowej?

Optymalizacja kosztów w transporcie polega na takim zarządzaniu jego kosztami, by osiągnąć maksymalne zyski na każdym przebiegu transportowym. To cel każdej firmy zajmującej się przewozem towarów. Dla zoptymalizowania kosztów transportu należy podjąć wiele czynności, które polegają na:

 • przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy i audytu aktualnej sytuacji firmy,
 • przeanalizowaniu wielkości floty pojazdów,
 • przeanalizowaniu skali wykorzystania floty pojazdów,
 • przeanalizowaniu możliwości transportowych firmy oraz jej pracowników,
 • przygotowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania transportem nakierowanego na pełną optymalizację kosztów.

Dla podniesienia efektywności transportu w firmie wprowadza się zmiany związane z:

 • odpowiednim wyborem magazynów i punktów przeładunkowych,
 • uszczelnieniem obiegu palet,
 • optymalizację przyjmowanych zamówień transportowych w celu eliminacji pustych przebiegów,
 • odpowiednim rozliczaniem czasu pracy kierowców w taki sposób, by transport odbywał się jak najbardziej efektywnie.

Podejmując czynności, których celem jest optymalizacja kosztów transportu, należy się skoncentrować nie tylko na całokształcie działań, ale co istotne na poszczególnych elementach systemu, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na efektywność transportu i całkowite koszty ponoszone przez firmę na przewóz towarów.

Metody stosowane dla optymalizacji kosztów transportu

Dla optymalizacji kosztów w firmie transportowej stosuje się między innymi następujące metody:

 • właściwe opracowywanie tras,
 • korzystanie z nowoczesnej floty pojazdów,
 • unikanie pustych przebiegów,
 • wybranie najkorzystniejszych ofert i stawek.

Narzędzia wykorzystywane do optymalizacji kosztów transportu

Dla optymalizacji kosztów transportu wykorzystuje się różne narzędzia. Są nimi między innymi systemy teleinformatyczne, których celem jest monitorowanie i kontrola wielu aspektów transportu. Dzięki ich wykorzystaniu łatwiej:

 • zaplanować trasy kierowców, a przede wszystkim uniknąć pustych przebiegów poprzez właściwe planowanie tras i miejsc przeładunku towarów,
 • gromadzić dane o przejazdach i wykonanych przewozach,
 • monitorować zużycie paliwa na trasach,
 • efektywnie wykorzystać czas pracy kierowców i zdiagnozować ograniczenia, które to utrudniają.

Systemy teleinformatyczne pozwalają na uzyskanie niezwykle istotnych informacji, które wykorzystane dla podejmowaniu kolejnych działań, pozwalają wypracować skuteczniejsze metody optymalizacji kosztów transportu z jednoczesnym unikaniem przeciążania zarówno pracowników, jak i floty pojazdów.

Systemy teleinformatyczne powinny być wykorzystywane do planowania i monitorowania wszystkich elementów, mających wpływ na efektywność transportu.

Niezwykle istotną sprawą jest także odpowiednia eksploatacja floty i rozsądne inwestowanie w nowe pojazdy, których użytkowanie będzie zdecydowanie niższe niż starszej floty, generującej większe koszty utrzymania.

Należy pamiętać, że wiele narzędzi informatycznych jest opracowanych z myślą o specyfice branży transportowej. Wpływają one na usprawnienie nie tylko księgowości, ale także wpływają w realny sposób na efektywność przewozu towarów. Kolejnym niezwykle istotnym obszarem wsparcia dla przedsiębiorstw tej branży są szkolenia, w tym indywidualne programy szkoleniowe w zakresie:

 • zarządzania firmą transportową,
 • przygotowania do wdrożenia nowych systemów monitorujących i optymalizujących pracę,
 • optymalizacji i wszelkich zagadnień z nią związanych.

Szkolenia dostosowuje się do wielkości firmy, charakteru działalności transportowej, prowadzonej przez firmę, najczęściej wybieranych tras, floty pojazdów, doświadczenia kierowców, rodzaju transportowanych towarów. Indywidualne podejście pozwoli dopasować istniejące narzędzia i rozwiązania techniczne do realiów własnej firmy, bez czego optymalizacja kosztów transportu nie będzie możliwa.