panelarrow

BezpiecznyKierowca.com.pl

Szerokiej drogi

optymalizacja kosztów transportu

3 polecane metody optymalizacji kosztów transportu

Optymalizacja to termin często używany w zakresie usług transportowych.

Może dotyczyć wszystkich procesów mających na celu polepszenie sytuacji każdej z zaangażowanych w transport stron. Optymalizacja dotyczy zarówno czasu, jak i kosztów dostawy. Te dwie płaszczyzny są przy tym ściśle ze sobą połączone.

Metody optymalizacji kosztów transportu 

Optymalizacja kosztów transportu jest istotna z punktu widzenia zarówno nadawców, jak i odbiorców towarów. Na przestrzeni lat wypracowanych zostało kilka metod optymalizacji kosztów. Wśród nich można wymienić trzy podstawowe, najchętniej stosowane przez właścicieli firm przewozowych:

 • likwidacja pustych przebiegów
 • opracowywanie najlepszych tras przejazdów
 • korzystanie z nowoczesnej floty samochodów

Likwidacja pustych przebiegów

Czym są puste przebiegi?

Pusty przebieg pojazdu transportowego to każdy przejazd wykonany bez żadnego ładunku. Według danych udostępnionych w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego puste przebiegi stanowią nawet 35% wszystkich przejazdów w Polsce i 13% przejazdów międzynarodowych. Wiążą się one z negatywnymi skutkami finansowymi dla właścicieli firm transportowych – powodują większe opłaty za paliwo oraz wyższe wydatki na pensje kierowców.

Wina za puste przebiegi może leżeć zarówno po stronie rynku i jego specyfiki, jak i po stronie właścicieli nieumiejętnie zarządzających swoją firmą. Nie bez znaczenia jest również protekcjonizm rynkowy praktykowany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W jaki sposób można ograniczać puste przebiegi?

Optymalizacja kosztów w transporcie poprzez ograniczenie pustych przebiegów jest jednym z głównych celów firm transportowych. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest korzystanie z usług giełd transportowych. Giełdy te umożliwiają znalezienie dodatkowego ładunku w krótkim czasie, nawet przy niewielkich odległościach, bez potrzeby angażowania pośredników. Ułatwiają także pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.

W związku z rosnącą konkurencją cenową na giełdach transportowych w celu ograniczania pustych przebiegów zaczęły być również wykorzystywane telematyka oraz systemy do zarządzania transportem znane pod nazwą TMS. Dzięki wykorzystaniu TMS możliwe jest monitorowanie przejechanych kilometrów i ilości spalanego paliwa, a także właściwe planowanie przejazdu redukujące puste przebiegi nawet o połowę.

Opracowywanie najlepszych tras przejazdu

Planowanie najlepszej trasy przejazdu to sposób optymalizacji kosztów transportu umożliwiający ograniczanie pustych przebiegów, a także osiągnięcie niższego o nawet 30% w skali roku zużycia paliwa. 

Skuteczne i efektywne planowanie prowadzi też do mniejszej eksploatacji floty przewozowej, co również znacząco wpływa na redukcję kosztów operacyjnych firmy transportowej.

W jaki sposób należy opracować trasę przejazdu?

Trasa przejazdu powinna być ekonomiczna, ale także bezpieczna. W trakcie jej opracowywania powinno się uwzględnić:

 • możliwości transportowe firmy i dysponowanej przez nią floty
 • wielkość ładunku
 • czas potrzebny na załadunek i rozładunek
 • godziny dostawy i odbioru towaru
 • czas pracy kierowców
 • wszelkie koszty transportu
 • ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów

Po uwzględnieniu w planach wszystkich tych czynników, należy uwzględnić margines czasowy wynikający z możliwych wystąpienia sytuacji losowych. W trakcie planowania trasy konieczne jest także zaplanowanie wszystkich postojów wraz z wyborem bezpiecznych parkingów.

Niezbędne jest również wybranie trasy alternatywnej, która umożliwi realizację dostawy w sytuacji uniemożliwiającej skorzystanie z trasy podstawowej.

optymalizacja czasu transportu

Narzędzia pomocne w opracowywaniu trasy przejazdu 

Niegdyś planowanie trasy przejazdu odbywało się analogowo, współcześnie wykorzystywane są w tym celu programy komputerowe oraz specjalne aplikacje, których głównym zadaniem jest usprawnianie działania transportu drogowego. Dzięki zastosowaniu tych udogodnień możliwe jest uzyskanie doskonałych efektów i znaczące ograniczenie kosztów wykonywania usług przewozowych.

Korzystanie z nowoczesnej floty samochodów

Inną niezwykle skuteczną metodą optymalizacji kosztów transportu jest wykorzystywanie nowoczesnej floty samochodów. Umożliwia to przede wszystkim:

 • mniejsze spalanie przekładające się na niższe opłaty za paliwo
 • obniżenie opłaty środowiskowej przy wjeździe do miast
 • ograniczenie ryzyka awarii i związane z tym mniejsze nakłady finansowe na dokonywanie napraw

Najnowsza flota wyposażona w szereg udogodnień dla kierowcy to również mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia przesunięć czasowych w dostawie.

Korzystając z różnych metod optymalizacji transportu, firma przewozowa jest w stanie wykonywać zlecenia w sposób efektywny i oszczędny.