panelarrow

BezpiecznyKierowca.com.pl

Szerokiej drogi

odzież robocza sklep internetowy bhp gabi
odzież robocza sklep internetowy bhp gabi

Odzież robocza kierowcy

Kierowcy ciężarówek pracujący dla firm transportowych, bardzo często obok samej czynności transportu towarów wykonują czynności związane z ich załadunkiem i rozładunkiem. Choć czynność ta jest stosownie ujęta w umowie o pracę konkretnego pracownika i nie powinna zaskoczyć dziś nikogo, kto stara się o zatrudnienie w firmie transportowej, istnieją pewne aspekty, z których niektórzy kierowcy mogą nie zdawać sobie sprawy.

W świetle prawa, obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego kierowcę ciężarówek także do załadunku i rozładunku towarów jest wyposażenie go we właściwą odzież roboczą wraz z wszelkimi akcesoriami, które zapewnią mu bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlaczego kierowcy potrzebują odzieży roboczej i co wchodzi w skład elementów obowiązkowych takiej odzieży?

Czym jest odzież robocza a czym ochronna?

Przez odzież ochronną rozumie się odzież, która zakrywa lub zastępuje odzież osobistą pracownika w celu ochrony przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi. Odzież ochronna będzie więc odpowiednia dla pracowników fabryk czy linii produkcyjnych.

Odzież robocza to z kolei odzież przeznaczona do stosowania na stanowiskach pracy, które mogą powodować zabrudzenie odzieży osobistej pracownika substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub zwyczajnie przyspieszyć niszczenie ubrania osobistego. Co więcej, odzież roboczą stosuje się w miejscach gdzie wykonywane czynności wymagają zachowania odpowiedniej czystości od osób i środowiska, w którym wytwarzane są dane produkty.

W kontekście kierowców ciężarówek będziemy więc mówić przede wszystkim o odzieży roboczej, która ochroni pracownika podczas załadunku i rozładunku towarów przed zniszczeniem jego odzieży osobistej lub zabrudzeniem ciała.

Dobrą odzież ochronną dla kierowców można kupić w sklepie internetowym BHP Gabi. Ich produkty spełniają wszystkie prawne wymogi oraz cechują się wysoką jakością wykonania.

Obowiązki pracodawców

Jak podaje art. 237 (6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., a więc z kodeksu pracy, jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest wyposażenie jego pracowników w środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczą go przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych dla jego zdrowia czynników występujących na określonym stanowisku pracy oraz poinformowanie go o sposobie korzystania z nich w sposób wydajny i spełniający zadaną funkcję.

Udostępnianie środków ochrony na pracownikom jest nieodpłatne, a wszelkie koszty renowacji czy wymiany odzieży roboczej również leżą po stronie pracodawcy. Co więcej, to do pracodawcy należy upewnienie się czy dana odzież robocza przeznaczona dla pracownika posiada odpowiednie atesty i spełnia wymagania ochronne danego stanowiska pracy.

Odzież robocza dla kierowców

Oznacza to, że jeśli buty kierowcy będą odpowiednio chroniły jego stopy przed urazami w razie upuszczenia towarów podczas rozładunku, a spodnie, bluza czy rękawiczki uchronią go przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi ciała, odzież ta sprawdzi się idealnie w roli odzieży roboczej.

odzież robocza sklep internetowy

Kierowcy ciężarówek i samochodów dostawczych często widziani są w wyglądających zwyczajnie ubraniach, które niczym nie przypominają odzieży kojarzonej stricte z odzieżą roboczą. Okazuje się jednak, że każde dostarczone pracownikowi przez pracodawcę spodnie, buty, czy bluzy można zakwalifikować jako odzież roboczą o ile te spełniają odpowiednie wymagania BHP.

To oczywiście znacząco ułatwia pracę kierowców, którzy potrzebują jej właściwie wyłącznie podczas załadunku i rozładunku i nie mogą jednocześnie czuć dyskomfortu podczas prowadzenia ciężarówki.

Z tego też względu odzież robocza przeznaczona dla kierowców ciężarówek to często odzież, którą można z powodzeniem uznać za odzież osobistą pracownika, z jedynym wyjątkiem posiadania przez niego rękawiczek, odpowiednich butów oraz bardzo często kamizelki odblaskowej, która sprawia że kierowca rozładowujący towary w dość niebezpiecznych miejscach jest widoczny z daleka.